The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Yuliya Voytenko Palgan

Yuliya Voytenko Palgan

Senior lecturer

Yuliya Voytenko Palgan

Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten

Guide for measuring and evaluation of virtual meetings

Author

 • Peter Abrahamsson Lindeblad
 • Yuliya Voytenko
 • Peter Arnfalk
 • Oksana Mont

Summary, in Swedish

Det resfria mötet – vårt sätt att arbeta och träffas utan att vara på samma plats fysiskt – blir allt vanligare. Men vad blir effekterna och hur mäter vi dessa? Med hjälp av verktyg som telefonkonferenser, videokonferenser och datorstödda mötesverktyg sköter vi en allt större del av vår dagliga verksamhet. Organisationer inför och använder resfria mötesverktyg med en förhoppning att de ska medföra en mängd positiva effekter: besparingar i tid, resande och kostnader, minskad stress bland medarbetarna, ökad produktivitet, och i förlängningen även en minskad belastning på miljön. För att kunna följa upp om de önskade effekterna faktiskt uppnås har denna handledning tagits fram. Handledningen ger förslag på hur användningen av resfria möten och effekterna därav mäts, hur man kan tolka resultatet och förslag på vad man kan göra för att förbättra resultatet.

Department/s

 • The International Institute for Industrial Environmental Economics

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University

Topic

 • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

 • Resfria möten
 • virtuella möten
 • e-möten
 • videokonferens
 • telefonmöte
 • samverkan
 • indikatorer
 • mätning
 • tjänsteresor
 • koldioxid
 • energi
 • stress
 • arbetsproduktivitet
 • effektivitet
 • personalomsättning

Status

Published