The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Sofie Sandin Lompar

Sofie Sandin Lompar

Postdoctoral fellow

Sofie Sandin Lompar

Vägledning för utvärdering av transformativ omställning : – med fokus på energisystemet

Author

 • Lena Neij
 • Sofie Sandin
 • Mats Benner
 • Maria Johansson
 • Per Mickwitz

Summary, in Swedish

Sverige och världen står inför stora samhällsutmaningar, inte minst inom energi- och klimatområdet. För att möta dessa utmaningar och nå målsättningarna i Parisavtalet och Agenda 2030 krävs genomgripande förändringar av dagens samhälle – en utveckling som fordrar transformativa, kunskapsbaserade och samordnade processer för omställning. Rätt utformade och i effektiva kombinationer förväntas forsknings- och styrmedelsinsatser kunna åstadkomma en transformativ omställning av energisystemet. Omställningen förväntas bygga på forskningsinsatser
som leder till ny teknik och ny kunskap, samt olika kombinationer av styrmedel som riktas mot existerande marknadsmisslyckanden. För att försäkra
oss om att kombinationerna av dessa insatser är effektiva och bidrar till en önskad omställning behöver vi även utvärderingsstrategier som genererar kunskap om hur olika forsknings- och styrmedelsinsatser påverkar och bidrar till omställningsarbetet.

Department/s

 • The International Institute for Industrial Environmental Economics
 • Environmental Psychology
 • Department of Architecture and Built Environment
 • Lund University School of Economics and Management, LUSEM
 • Department of Business Administration

Publishing year

2019

Language

Swedish

Document type

Other

Topic

 • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

 • utvärdering
 • energieffektivisering
 • styrmedelsutvärdering
 • forskningsutvärdering

Status

Published

Research group

 • Environmental Psychology

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-87357-44-2
 • ISBN: 978-91-87357-44-2