Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Arbete, studier och möten på distans: hur påverkas resandet? Delrapport 1: Distansarbete & flexibla arbetsformer

Author:
  • Peter Arnfalk
Publishing year: 2013
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Underlagsrapport till regeringens utredning Fossilfri Fordonsflotta
Document type: Report
Publisher: [Publisher information missing]

Abstract english

Genomgång av svenska och internationella erfarenheter av flexibla arbetsformer med fokus på distansarbetets effekt på resandet och vilka miljö- och klimatmässiga effekter detta ger. Framtidsprojektioner till 2030 och 2050.

Keywords

  • Social Sciences Interdisciplinary
  • Distansarbete
  • flexibla arbetsformer
  • resor
  • arbetsresande
  • pendling
  • klimatgaser

Other

Published
Peter Arnfalk
E-mail: peter [dot] arnfalk [at] iiiee [dot] lu [dot] se


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10