Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Arbete, studier och möten på distans: hur påverkas resandet? Delrapport 2: Resfria Möten

Author:
  • Peter Arnfalk
Publishing year: 2013
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Underlagsrapport till regeringens utredning Fossilfri Fordonsflotta
Document type: Report
Publisher: [Publisher information missing]

Abstract english

Resfria möten (RM) är en samlingsterm för möten på distans, i realtid med teknikens hjälp, innefattande telefon-, webb- och videokonferens. Denna rapport beskriver svenska och internationella erfarenheter av dessa mötesformer med fokus på effekter på resandet och utsläpp av klimatgaser. Framtidsprojektioner för resfria mötens effekter 2030 och 2050 görs också.

Keywords

  • Social Sciences Interdisciplinary
  • resfria möten
  • virtuella möten
  • informationsteknik
  • resor
  • tjänsteresor
  • klimatgaser

Other

Published
Peter Arnfalk
E-mail: peter [dot] arnfalk [at] iiiee [dot] lu [dot] se


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10