Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Att mäta och rapportera användning av resfria möten på organisationsnivå: jakten på den rätta indikatorn

Author:
  • Peter Arnfalk
Publishing year: 2013
Language: Swedish
Pages:
Document type: Report
Publisher: [Publisher information missing]

Abstract english

Frågan om hur man mäter användningen av resfria möten (telefon- webb- och videomöten) har aktualiserats i Sverige genom att ett antal myndigheter 2010 fick i uppdrag av regeringen att öka andelen resfria möten (RM) i verksamheten (Näringsdepartementet, 2010). Uppdraget var en del i regeringens satsning på Grön IT år 2010: ”IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010-2015”. Ett antal ansträngningar har sedan dess gjorts och görs för att ta fram lämpliga indikatorer och ett lämpligt system för att kunna mäta och rapportera RM-användningen, av vilka de mest tongivande redovisas i här. I rapporten görs ett försök att belysa hur indikatorerna tagits fram och utvecklats, och analysera hur väl detta fallit ut. Rapporten avslutas med en rad rekommendationer.

Keywords

  • Social Sciences Interdisciplinary
  • indikatorer
  • rapportering
  • mätning
  • informationsteknik
  • grön IT

Other

Unpublished
Peter Arnfalk
E-mail: peter [dot] arnfalk [at] iiiee [dot] lu [dot] se


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10