Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Forskare granskar klimatpolitiken

Lunds kommun stärker det klimatpolitiska arbetet genom att som första kommun i landet inrätta ett eget klimatpolitiskt råd. Till rådet föreslås experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU.
cyklist i Lundagård

Lunds kommun följer den nationella strategin med ett klimatpolitiskt råd och inrättar en motsvarighet på lokal nivå

– Rådets uppdrag är att utvärdera kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, samt att i en årlig rapport föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål, säger Lena Neij från Internationella miljöinstitutet som föreslås bli rådets ordförande.

Markku Rummukainen från Centrum för miljö- och klimatforskning är en av ledamöterna i det nationella klimatpolitiska rådet och föreslås nu också ingå i Lunds nya råd.

– Det finns både kunskap och allt fler lösningar som kan bidra till minskade utsläpp och till klimatanpassning, i Lund, i Sverige och i världen. Den stora utmaningen idag är att skala upp nya lösningar och att göra det nya till norm, menar Markku Rummukainen.

Ledamöter som föreslås till det klimatpolitiska rådet i Lunds kommun
Ordförande Lena Neij
,  professor och föreståndare för Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet.
Vice ordförande Roger Hildingsson, postdoktor vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.
Fredrik N G Andersson, docent vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet.
Lena Hiselius, universitetslektor vid Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet.
Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning samt Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet. Markku Rummukainen medverkar också i det nationella klimatpolitiska rådet.
Catharina Sternudd, prefekt vid Institutionen för arkitektur och bebyggd miljö, Lunds universitet.
Linda Tufvesson, prefekt vid Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Text: Hanna Holm

Latest news

20 May 2019

New Publication about Circular Economy Business Models and Resource Efficiency

New Publication about Circular Economy Business Models and Resource Efficiency
17 May 2019

Three new reports from the MISTRA Sustainable Consumption programme

Three new reports from the MISTRA Sustainable Consumption programme
16 May 2019

Post-doctoral position in Behavioural Insights for Low-carbon and Resource Efficient Economies

Post-doctoral position in Behavioural Insights for Low-carbon and Resource Efficient Economies
16 May 2019

Longer life LED lamps are good for energy efficiency, but how long should they last?

Longer life LED lamps are good for energy efficiency, but how long should they last?
16 May 2019

Annual visit of students from the University of Virginia

Annual visit of students from the University of Virginia


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10