Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten

Guide for measuring and evaluation of virtual meetings
Author:
 • Peter Abrahamsson Lindeblad
 • Yuliya Voytenko
 • Peter Arnfalk
 • Oksana Mont
Publishing year: 2014
Language: Swedish
Pages:
Document type: Report
Publisher: International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University

Abstract english

Det resfria mötet – vårt sätt att arbeta och träffas utan att vara på samma plats fysiskt – blir allt vanligare. Men vad blir effekterna och hur mäter vi dessa? Med hjälp av verktyg som telefonkonferenser, videokonferenser och datorstödda mötesverktyg sköter vi en allt större del av vår dagliga verksamhet. Organisationer inför och använder resfria mötesverktyg med en förhoppning att de ska medföra en mängd positiva effekter: besparingar i tid, resande och kostnader, minskad stress bland medarbetarna, ökad produktivitet, och i förlängningen även en minskad belastning på miljön. För att kunna följa upp om de önskade effekterna faktiskt uppnås har denna handledning tagits fram. Handledningen ger förslag på hur användningen av resfria möten och effekterna därav mäts, hur man kan tolka resultatet och förslag på vad man kan göra för att förbättra resultatet.

Keywords

 • Social Sciences Interdisciplinary
 • Resfria möten
 • virtuella möten
 • e-möten
 • videokonferens
 • telefonmöte
 • samverkan
 • indikatorer
 • mätning
 • tjänsteresor
 • koldioxid
 • energi
 • stress
 • arbetsproduktivitet
 • effektivitet
 • personalomsättning

Other

Published
Yuliya Voytenko
E-mail: yuliya [dot] voytenko_palgan [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Associate senior lecturer

The International Institute for Industrial Environmental Economics

+46 46 222 02 59

53


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10