Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Grundämnessammansättning i olika partikelstorleksfraktioner av den atmosfäriska aerosolen

Author:
  • Hans Lannefors
  • Hans-Christen Hansson
  • Roland Akselsson
  • Thomas B Johansson
Publishing year: 1978
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Lägesrapport för anslag SNV 7-147 inom projektet "AEROSOLSAMMANSÄTTNING" juli 1975 - januari 1976
Volume: LUTFD2/(TFKF-3011)/1-36/1978
Document type: Report
Publisher: Institutionen för Kärnfysik, Lunds Tekniska Högskola

Abstract english

Beskrivning ges av analysteknik (protoninducerad röntgenstrålning), provtagningsteknik (kaskadimpaktor av Battelle-typ) och provberedningsteknik.

Utfört arbete i form av provbehandlingsförbättringar, konstruktion och förbättring av provtagare, bestämning av lämpliga analysparametrar samt uppbyggnad av ett dataprogramsystem presenteras.

Sammanställning av resultat i form av beräknade medelvärden i klasser efter luftmassans historia redovisas.

Keywords

  • Subatomic Physics
  • Social Sciences Interdisciplinary
  • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
  • ambient aerosols
  • particle size fractions
  • elemental composition

Other

Published
thomas_b_johansson_2_sv.jpg
E-mail: thomas_b [dot] johansson [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Professor emeritus

The International Institute for Industrial Environmental Economics

+46 46 222 02 68

+46 73 322 57 00

53


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10