Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Aerosolsammansättning i ett renluftsområde

Author:
 • Hans Lannefors
 • Hans-Christen Hansson
 • Roland Akselsson
 • Mats Bohgard
 • Lennart Granat
 • Thomas B Johansson
 • Bertil Rudell
 • Sven A E Johansson
Publishing year: 1979
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Slutrapport för anslag SNV 7-147: projekt "Aerosolsammansättning"
Volume: LUTFD2/(TFKF-3021)/1-120
Document type: Report
Publisher: Lunds universitet, Institutionen för Kärnfysik

Abstract english

Aerosolsammansättningen i ett renluftsområde i Mellansverige (Velen) har studerats under en årscykel. Aerosolpartiklarna har uppdelats efter aerodynamisk storlek i 7 fraktioner. Varje fraktion från 113 provtagningstillfällen har analyserats m a p svavel och tungmetaller m h a partikelinducerad röntgenstrålning s k PIXE-analys.

Resultaten påvisar variationer i ämneskoncentrationer mellan enskilda mättillfällen omspännande två storleks ordningar. Årsmedelkoncentrationerna ligger på samma nivå som i rural miljö i Bolivia, Canada, Norge och Schweiz. Jämfört med motsvarande koncentrationer i urban miljö (Köpenhamn m fl storstäder) är tungmetallkoncentrationerna en till två storleksordningar (svavelkoncentrationen endast en faktor tre) lägre i Velen. Inga påtagliga säsongsvariationer kunder spåras varken för antropogent eller naturligt bildade ämnen.

Klassificering av mättillfällena efter luftmassans historia kunde förklara mycket av de stora koncentrationsvariationerna. Grundämneskoncentrationerna var mellan en faktor 2 och 10 högre i luftmassor som kom från den europeiska kontinenten eller Storbritannien jämfört med de som kom norrifrån. Lägst var koncentrationerna i luftmassor som kom från Nordatlanten eller Norska Havet. Svavelkoncentrationerna visade störst beroende av luftmassans historia.

Keywords

 • Subatomic Physics
 • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
 • aerosols
 • clean air areas in Sweden
 • particle size fraction
 • elemental composition

Other

Published
thomas_b_johansson_2_sv.jpg
E-mail: thomas_b [dot] johansson [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Professor emeritus

The International Institute for Industrial Environmental Economics

+46 46 222 02 68

+46 73 322 57 00

53


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10