Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Arbete, studier och möten på distans: hur påverkas resandet? Delrapport 3: Distansutbildning

Author:
  • Peter Arnfalk
Publishing year: 2013
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Underlagsrapport till regeringens utredning Fossilfri Fordonsflotta
Document type: Report
Publisher: [Publisher information missing]

Abstract english

Distansutbildning har i Sverige på högskole- och universitetsnivå vuxit från att omfatta en tiondel av studenterna till nästan en tredjedel under loppet av ett decennium. Denna rapport redovisar svenska och internationella erfarenheter av distansutbildning, med ett speciellt fokus på effekter på resande och utsläpp av klimatgaser. Rapporten innehåller även framtidsprojektioner för distansutbildningens effekter 2030 och 2050.

Keywords

  • Social Sciences Interdisciplinary
  • Distansutbildning
  • e-lärande
  • informationsteknik
  • resor
  • pendlingsresor
  • klimatgaser

Other

Published
Peter Arnfalk
E-mail: peter [dot] arnfalk [at] iiiee [dot] lu [dot] se


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10