Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Advancing Bioenergy in Europe: Exploring bioenergy systems and socio-political issues

Author:
 • Kes McCormick
Publishing year: 2007
Language: English
Pages:
Document type: Dissertation
Publisher: KFS AB

Abstract english

Popular Abstract in Swedish

Detta är en avhandling om bioenergi (eller biomassa som används för produktion av värme, el eller som drivmedel), om dess betydande potential och viktiga alternativ. Biomassa kan ses som solenergi som fångats genom fotosyntes och lagrats i växande biomassa. Men bra förutsättningar kan bioenergi starkt bidra till minskad klimatpåverkan, ökad förbättrad försörjningstrygghet, bevarandet och stabilt jord- och skogsbruk, industriell tillväxt och ökad export.Möjligheterna att nyttja bioenergi i Europa är stora, många omvandlingsteknologier finns tillgängliga och såväl EU som dess medlemsstater har infört gynnande regelverk. Likväl förväntas inte EU nå sina egna mål för bioenergianvändning. Avhandlingen undersöker socio-politiska aspekter kring introduktionen av bioenergisystem i Europa. Syftet är att utveckla förståelse av vad som driver och hindrar denna utveckling och av hur olika politiska beslut stödjer eller stör utvecklingen.
This thesis concentrates on bioenergy (or biomass utilised for heat, electricity and fuels for transport) as a renewable energy with significant potentials and options. Biomass can be considered as 'stored' solar energy because the process of photosynthesis 'captures' energy from the sun in growing plants. Bioenergy systems under the 'right' conditions can greatly contribute to climate mitigation, improved energy security conditions, maintenance of robust agricultural and forestry sectors, and industrial growth and greater exports.The opportunities for exploiting bioenergy in Europe are considerable, a range of conversion technologies exists, and the European Union and some Member States have adopted supportive policy measures. However, the European Union is not expected to meet its own targets for bioenergy. This thesis explores the implementation of bioenergy systems in Europe focusing on socio-political issues. The purpose is to improve understanding of key drivers and barriers for bioenergy, and experiences of supportive (and disruptive) policies and actions.

Disputation

2007-09-17
10:15
Room Aula, International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Tegnersplatsen 4, Lund
 • Ghislain Gosse (Professor)

Keywords

 • Social Sciences Interdisciplinary
 • Bioenergy
 • Sustainable Development
 • Political and administrative sciences
 • Biomass
 • Renewable Energy
 • förvaltningskunskap
 • Statsvetenskap
 • Energy Policy
 • Social sciences
 • Samhällsvetenskaper

Other

Published
 • Thomas B Johansson
 • ISBN: 978-91-88902-37-5
Kes McCormick
E-mail: kes [dot] mccormick [at] iiiee [dot] lu [dot] se


The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10