Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Café-diskussion om dåtidens och framtidens värme

jenny_palms_event_framtidsveckan_1.jpg

Kom och prata med oss om hur vi brukade värma upp våra hus och hur vi gör idag och i framtiden!

Förr var uppvärmning ofta synligt och arbetskrävande, med öppen spis och vedspis. Idag finns mer osynliga system som elvärme och fjärrvärme. I framtiden får vi kanske bara passivhus utan behov av mer värme än det vi alstrar i vår vardag.

I ett pågående forskningsprojekt samlar vi information om hur människor ser på dagens värmesystem och dess miljöpåverkan. Cafédiskussionen blir en del av det forskningsprojektet där ni får möjlighet att ge er syn och erfarenhet av att värma ert hem.

Vi kommer inleda med en fika och ett kort samtal i mindre grupper, ta en tur ned i källaren och titta på Internationella Miljöinstitutets värmesystem och avsluta med att diskutera deltagarnas erfarenheter av hur värme genereras i dag och i framtiden.

När: Torsdag 17 oktober kl 13.00-15.00

Var: Internationella Miljöinstitutet, Tegnérsplatsen 4, sal 133

NB! This session is available in English on request.

We will have a café discussion on heating today and in the future. This event involves an introduction talk, a tour down in the basement of the IIIEE to look at the pipes and the heat exchanger.

We finish the tour with a Swedish fika and talk about your heating experiences, past and present, and your views on how heat is generated today and in the future.

This event has a limited number of seats and therefore you are required to sign up, using the form below.

State your first name and your surname.
As a precaution we need you to click the checkbox "I am not a robot" to prevent automated submissions.
Page Manager:


The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10