Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Walking with energy - i Brunnshög

dsc06862_brunnshog.jpg
Talk

Walking with energy är ett pågående forskningsprojekt från Internationella Miljöinstitutet på Lunds universitet där man samlar information om hur människor ser på dagens värmesystem och dess miljöpåverkan.

Vid ett par tillfällen träffas intresserade från allmänheten och forskarna för att prata om hur vi värmer våra hus förr, idag och i framtiden.

Förr var uppvärmning ofta synligt och arbetskrävande, med öppen spis och vedspis. Idag finns mer osynliga system som elvärme och fjärrvärme. I framtiden får vi kanske bara passivhus utan behov av mer värme än det vi alstrar i vår vardag.

Nästa event är den 14 november kl 14:00 i Brunnshög, där allmänheten kan bidra till forskningsprojektet och ge sin syn och erfarenhet av att värma sitt hem.

Eventet inleds med ett kort samtal i mindre grupper, en promenad på totalt ca 2 km i Brunnshög och utmed fjärrvärmeledningarna, samt en avslutande diskussion kring deltagarnas erfarenheter av hur värme genereras i dag och i framtiden.

Fika ingår. Det är gratis att delta men föranmälan krävs då det är ett begränsat antal platser. Kläder efter väder och bra promenadskor är att rekommendera.

Anmäl till sara [at] pointofmeeting [dot] se senast 13/11 via email.

Time: 
14 November 2019 14:00 to 17:00
Location: 
Showroom, Odarslövsvägen 20, Brunnshög
Contact: 
sara [at] pointofmeeting.se

About the event

Time: 
14 November 2019 14:00 to 17:00
Location: 
Showroom, Odarslövsvägen 20, Brunnshög
Contact: 
sara [at] pointofmeeting.se


The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10