Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Raw Materials & Circular Economy

Conference, 350th Anniversary

Välkomna till en dag om The Raw Materials University - om ny teknik & hållbar utveckling i Vattenhallen!

Syftet med dagen är att öka intresset och förståelsen för innovationer och utbildning inom hållbar utveckling och samtidigt skapa nya nätverk mellan skola, näringsliv och universitet. Vi vill också väcka nyfikenheten på vetenskap och forskning genom ökad förståelse för hur forskare och näringsliv samverkar och hur de ser på ny teknik, ekonomi och konsumtion i framtiden. Tillsammans bidrar vi då till att göra naturvetenskapen ännu mer attraktiv för gymnasieeleverna. Under besöket får ni aktivt ta del av ny teknik och naturvetenskap från olika forskningsområden inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Inbjudna studenter och forskare från Lunds Universitet samt representanter från näringslivet demonstrerar och förevisar i experimenthallen.

Under dagen får ni bland annat testa experimentstationer om materialforskning Max IV & ESS, förvaltning av en gruvavfallsstation, hur vi kan förlänga livslängden på elektroniska apparater och metaller. Ni får även ta del av olika föreläsningar om Hållbar gruvdrift, Mobiltelefonens hemliga liv,
Nanoteknologi
och andra intressanta materialvetenskapliga studier och aktiviteter från Lunds Universitet. I Vattenhallen demonstreras även nya tekniker och processer inom hållbar utveckling.

Vi bjuder på förtäring & dricka
Välkomna!

 

Anmälan görs via mejl till stefan [dot] zamudio [at] vattenhallen [dot] lu [dot] se - senast den 6 oktober.
Besöket är kostnadsfritt men kräver föranmälan. Vid anmälan med utebliven närvaro debiteras 300 kr.

Dagen arrangeras av IIIEE, The International Institute for Industrial Environmental Economics, i samverkan med EIT Raw Materials, LTH, Lunds Universitet och Vattenhallen Science Center.

Ladda ner programmet som en pdf

Time: 
13 October 2017 16:00 to 18:30
Location: 
Vattenhallen Science Center, Lund
Contact: 
stefan.zamudio [at] vattenhallen.lu.se

About the event

Time: 
13 October 2017 16:00 to 18:30
Location: 
Vattenhallen Science Center, Lund
Contact: 
stefan.zamudio [at] vattenhallen.lu.se


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10