Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Klimatförändringen – från kunskap till politik: Hur når vi det globala 1,5 gradersmålet?

Lecture
Forskare från Lunds universitet och Malmö högskola samtalar med Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Vad krävs för att begränsa den globala klimatförändringen till 1,5 grader och hur måste vi anpassa oss och våra samhällen när klimatet har blivit 1,5 grader varmare?

Tid: 

Måndagen den 23 oktober kl 11.00 – 12.00

Plats:

Malmö Live

Registrering:

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat, anmäl dig senast den 18 oktober via denna länk.

Medverkande:

Isabella Lövin, vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet
Lena Neij, professor och föreståndare för Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet
Magnus Johansson, lektor i miljövetenskap vid Malmö högskola samt Mistra Urban Futures Skåneplattform
Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet samt Sveriges kontaktpunkt till FN:s klimatpanel IPCC

Samtalet modereras av:

Ahmed Al-Qassam, Klimat- och miljöstrateg vid Länsstyrelsen Skåne och ordförande för PUSH Sverige
Kajsa Fernström Nåtby, studentrepresentant i Lunds universitets Hållbarhetsforum och ungdomsdelegat i den svenska delegationen till COP23

FN:s klimatpanel IPCC har fått i uppdrag att sammanställa en rapport om vad som krävs för att begränsa klimatförändringen till 1,5 grader och vilka konsekvenser en sådan klimatförändring får.
I oktober samlas en lång rad forskare från hela världen till författarmöte i Malmö för att arbeta med rapporten.

Time: 
23/10/2017 - 11:00 to 12:00
Location: 
Malmö Live
Contact: 
hanna.holm [at] cec.lu.se

About the event

Time: 
23/10/2017 - 11:00 to 12:00
Location: 
Malmö Live
Contact: 
hanna.holm [at] cec.lu.se


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10