Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Miljökvalitetsmålen i rättstillämpningen - vad tycker användarna

Author:
  • Carl Dalhammar
Publishing year: 2009
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: IIIEE Reports
Volume: 2009:01
Document type: Report
Publisher: IIIEE, Lund University

Abstract english

En kärnfråga i miljömålsarbetet rör hur miljömålen kan respektive bör användas vid

tillämpningen av miljöbalkens olika styrmedel. Rapporten redogör för olika aktörers

erfarenheter och åsikter i dessa frågor. Forskningen bygger på djupintervjuer med personer

inom bland annat kommuner, länsstyrelser, miljödomstolar och näringslivet. Fokus ligger på

två styrmedel: tillstånd till miljöfarlig verksamhet och miljötillsyn.

I rapporten redogörs för de problem som olika myndigheter ställs inför när de ska integrera

miljömålsfrågor i det lagstyrda myndighetsarbetet, hur de ser på den fortsatta utvecklingen,

och deras behov av stöd och resurser. Vidare undersöks hur industrin ser på miljömålen och

hur dessa kan respektive bör användas vid tillståndsgivning och tillsyn.

Keywords

  • Social Sciences Interdisciplinary
  • Miljöpolitik
  • Rättstillämpning
  • Miljömål

Other

Published
  • ISSN: 1650-1675
  • ISBN: 978-91-88902-53-5
Carl Dalhammar
E-mail: carl [dot] dalhammar [at] iiiee [dot] lu [dot] se


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10