The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Carl Dalhammar

Carl Dalhammar

Senior lecturer

Carl Dalhammar

Miljökvalitetsmålen i rättstillämpningen - vad tycker användarna

Author

  • Carl Dalhammar

Summary, in Swedish

En kärnfråga i miljömålsarbetet rör hur miljömålen kan respektive bör användas vid

tillämpningen av miljöbalkens olika styrmedel. Rapporten redogör för olika aktörers

erfarenheter och åsikter i dessa frågor. Forskningen bygger på djupintervjuer med personer

inom bland annat kommuner, länsstyrelser, miljödomstolar och näringslivet. Fokus ligger på

två styrmedel: tillstånd till miljöfarlig verksamhet och miljötillsyn.

I rapporten redogörs för de problem som olika myndigheter ställs inför när de ska integrera

miljömålsfrågor i det lagstyrda myndighetsarbetet, hur de ser på den fortsatta utvecklingen,

och deras behov av stöd och resurser. Vidare undersöks hur industrin ser på miljömålen och

hur dessa kan respektive bör användas vid tillståndsgivning och tillsyn.

Department/s

  • The International Institute for Industrial Environmental Economics

Publishing year

2009

Language

Swedish

Publication/Series

IIIEE Reports

Document type

Report

Publisher

IIIEE, Lund University

Topic

  • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

  • Miljöpolitik
  • Rättstillämpning
  • Miljömål

Status

Published

Report number

2009:01

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1650-1675
  • ISBN: 978-91-88902-53-5