The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Carl Dalhammar

Carl Dalhammar

Senior lecturer

Carl Dalhammar

En politik för minskad konsumtion behövs : Forskare: De rikaste bakom 25–45 % av utsläppen

Author

  • Oksana Mont
  • Carl Dalhammar

Summary, in Swedish

Att konsumera mindre (tillräcklighet) är den strategi som har störst potential att minska miljöpåverkan från konsumtionen. En politik för tillräcklighet skulle kunna innefatta mer radikala åtgärder såsom kvoter för utsläpp (för länder, regioner, städer, hushåll, individer) som innebär att all ekonomisk aktivitet måste rymmas inom ett visst konsumtionsutrymme (köttkvoter, flygkvoter). Det kan även innebära förbud mot viss konsumtion (till exempel korta flygresor), förbud av vissa produkter (till exempel de som inte kan repareras och uppgraderas), förbud för vissa aktiviteter (till exempel kassering av osålda varor), eller förbud mot aktiviteter som stimulerar till mer konsumtion (till exempel bonuspoäng för flygresor), skriver Oksana Mont och Carl Dalhammar, Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet.

Del 3 i debattserien #viktigasteklimatrösterna där forskare skriver om hur klimatpolitiken skulle se ut om forskningen fick bestämma – och partipolitiskt obundna unga skriver om hur de upplever klimatkrisen och klimatpolitiken.

Department/s

  • The International Institute for Industrial Environmental Economics
  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)

Publishing year

2022-08-09

Language

Swedish

Publication/Series

Aftonbladet Debatt

Document type

Newspaper article

Publisher

Aftonbladet Hierta AB

Topic

  • Economic Geography

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1103-9000