The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Carl Dalhammar

Carl Dalhammar

Senior lecturer

Carl Dalhammar

Avveckla köp-och-slängsamhället : Fem politiska styrmedel för ökad livslängd hos konsumentprodukter

Author

 • Carl Dalhammar
 • Cornelia Hartman
 • Jörgen Larsson
 • Johan Jarelin
 • Leonidas Milios
 • Oksana K. Mont

Summary, in Swedish

Huvuddelen av all miljöpåverkan kan kopplas till vår konsumtion. I takt med att reallönerna ökar så ökar också konsumtionen – fler semesterresor, fler klädinköp, snabbare utbyte av produkter mot nyare versioner och så vidare. Denna utveckling utgör ett hot mot planetens tillstånd. I arbetetmed FN:s hållbarhetsmål ligger de nordiska länderna högt i den allmänna rankingen, men när det gäller delmål 12 om hållbar konsumtion och produktion så står de nordiska länderna ut då de har hög resursförbrukning och avfallsgenerering per capita. Miljöpåverkan från denna konsumtion uppstår främst där våra produkter tillverkas, vilket inte sällan sker i andra länder. Detta innebär utmaningar för uppfyllandet av det svenska generationsmålet, vilket understryker att miljöproblemen i Sverige ska lösas utan att öka miljöpåverkan utanför Sverige.

Department/s

 • The International Institute for Industrial Environmental Economics
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Chalmers Tekniska Högskola

Topic

 • Earth and Related Environmental Sciences

Status

Published

Project

 • Resource-Efficient and Effective Solutions based on Circular Economy Thinking - Phase 2

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-88041-38-8