The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Bernadett Kiss

Bernadett Kiss

Lecturer

Bernadett Kiss

Stadsdelar som nav för omställning - vad kan vi lära av berättelsen om Augustenborg?

Author

 • Bernadett Kiss
 • Björn Wickenberg
 • Kes Mccormick

Editor

 • Monika Månsson
 • Bengt Persson

Summary, in Swedish

Städer, och framför allt stadsdelar, är nyckelplatser för att tillhandahålla en uppbyggd miljö med direkta kopplingar till sociala och miljömässiga frågor. De ses i allt högre grad som platser för strategiska åtgärder i en omställning till hållbarhet och resiliens, med stora möjligheter till grundläggande samhällsförändringar. Inramningen (så kallad framing) på stadsdelsnivå av problem och lösningar, styrningsprocesser för att hantera problem och implementera lösningar samt lärandeprocesser för att utveckla nya sätt att tänka och göra saker på, är alla av särskilt intresse för urbana sociala, tekniska
och ekologiska omställningar. I den här kontexten erbjuder Augustenborgs över 70 år långa historia ovärderliga kunskaper om urban hållbarhetsomställning. Dessa lärdomar kommer från en oavbruten strävan efter ökat välmående och förbättrade levnadsmiljöer med stöd i globala agendor och lokala visioner, vilket har förverkligats i hållbara lösningar. Dessa lösningar har sammanfört en mängd
aktörer som har experimenterat med nya sätt att tänka och organisera sig på.

Department/s

 • The International Institute for Industrial Environmental Economics

Publishing year

2020

Language

Swedish

Pages

276-285

Publication/Series

Ekostaden Augustenborg : erfarenheter och lärdomar

Document type

Book chapter

Publisher

Arkus

Topic

 • Other Social Sciences

Keywords

 • hållbar stadsutveckling
 • Augustenborg
 • Malmö
 • lärande
 • governance

Status

Published

Project

 • Nature-based Urban Innovation

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-519-7867-3