The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Newspaper article on the inner sustainability journey

person in nature

Article in the Swedish newspaper Sydsvenskan highlights the relevance of an inner sustainability journey.

Doktoranderna Frans Libertson och Gustav Osberg från IIIEE har tittat på vilken roll en inre förändring his individer och bland företag kan ha för hållbar utveckling. I en artikel i Sydsvenskan skriver de att "företag och organisationer behöver se över sina visionsplaner, projektledning, arbetsstrukturer och kommunikation för att främja inre hälsa och engagemang för naturen". Frans och Gustav menar att en "inre omställning är minst lika viktig som den tekniska utvecklingen".

Läs tidningsartikeln här.