The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

IIIEE bidrar till debatten om forskare roll som aktivister

Demonstration poster

IIIEE forskare deltar i debatten om rätten och behovet att påverka utvecklingen på det sätt som de bedömer vara mest effektivt och rationellt.

Forskningens roll är att bidra med kunskap som ska ligga till grund för beslut som är bäst för samhället. Forskare landet över menar dock att det är tydligt att konventionella kanaler och metoder inte fungerar för att vända utvecklingen. Därför kan det föreligga ett behov för forskare att ta till aktivism som ett nödvändigt nästa steg för en mer hållbar utveckling. "Som framgår i Sveriges högskolelag är en viktig del av vårt uppdrag som forskare är att se till att den kunskap och kompetens som finns kommer samhället till nytta."

Sydsvenskan, 13 mars 2023.

Läs artikeln här.