Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Humans in the City - A Day Focusing on Sustainable Urban Planning

CONFERENCE, 350TH ANNIVERSARY
lux_lund_foto_johan_bavman.jpg
LUX Lund. Foto Johan Bävman

This event is part of the Lund university 350 jubilee and will be held in Swedish only. Therefore the information that follows is in Swedish.

Den smarta staden väcker löften om effektivare och mer hållbara lösningar och kommersiella förhoppningar om nya produkter, tjänster och marknader. Men smarta städer är inte nödvändigtvis städer som är levande och välkomnande att leva i, eller rättvisa för den delen. För detta krävs andra mål och prioriteringar. Det krävs sociala investeringar och ett ambitiöst miljöarbete. Det krävs mänskliga möten, ett myllrande stadsliv och utrymme för natur.

Under en dag på Skissernas museum i Lund får vi lyssna på inspirerande föreläsningar och samtala kring målkonflikter i skapandet av hållbara städer. Frågor som lyfts är t.ex. hur man kombinerar förtätning av städer med kravet på ökad grönska för en bättre livsmiljö för både människor och natur? Vi ser närmare på hur våra transportsystem kan bidra till att skapa attraktiva städer? Och vad säger den senaste forskningen kring klimatanpassning av städer?

Plats: Skissernas museum i Lund, 17 maj 2017 kl 9.30–14.
Målgrupp: planerare i kommun och region, byggföretag, politiker etc.
Arrangörer: Hållbarhetsforum, LTH, iiiee, Urban Arena, CEC och K2.

Moderator för dagen är Nora Smedby, iiiee.

Antalet platser är begränsade och anmälan görs via denna länk. Observera att får du förhinder, skicka ett mejl med din avanmälan så snart som möjligt till Nina Nordh på Lunds universitets Hållbarhetsforum, nina [dot] nordh [at] cec [dot] lu [dot] se. Arrangemanget är gratis men för outnyttjad plats som inte avanmälts i förväg kommer vi att fakturera deltagaren med 400 kr.

PROGRAM

Registrering från 8.45
Tid att titta på Skissernas museums utställningar innan programmet börjar och i pauser.

9.30-9.40:  Inledning

9.40-10.40: Den klimatsäkra staden
Också här i norr förändras klimatet. Regnen ska falla, vindarna vina. Hur bygger och planerar vi den klimatsäkra staden? Vilka möjligheter ger dagens teknik för att minska de påfrestningar som följer av klimatförändringar? Dessa frågor får svar i ett panelsamtal med deltagande av bland andra:

Annika Mårtensson, professor vid Avdelningen för konstruktionsteknik och vicerektor vid LTH
Eva Frühwald-Hansson, universitetslektor vid Avdelningen för konstruktionsteknik, LTH
Henrik Aspegren, adjungerad professor vid Institutionen för kemiteknik, LTH, och tillförordnad förbundsdirektör för VA Syd
Jesper Arfvidsson, prefekt vid Institutionen för bygg- och miljöteknologi, LTH

10.40-11.00: Fika

11.00-12.00: Helhetstänkande i skapandet av den hållbara staden
- Den nya urbana utmaningen – hållbara välfärdsmodeller i de svenska storstäderna. Jamil Khan, Miljö- och energisystem, LTH (10 min)
- Så kan kollektivtrafiken bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstad. K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (10 min)
- Naturbaserade lösningar för hållbart stadsbyggande. Helena Hanson, Centrum för miljö- och klimatforskning (10 min)
Panelsamtal om målkonflikter i hållbart stadsbyggande. Hur kan vi förtäta, utveckla grönska i städer och skapa fungerande lösningar för boende, transporter, service och så vidare utan att tappa fokus på människans välbefinnande och hänsyn till vår omgivande natur?

12.00-12.45: Lättare vegetarisk lunch

12.45-14.00: Hur når vi den hållbara staden med individen i centrum?
- Hur vi förstår individens upplevelse av stadsmiljön. Maria Johansson, Arkitektur och byggd miljö, LTH (10 min)
- Människan i hållbar stadsgestaltning. Catharina Sternudd, Arkitektur och byggd miljö, LTH (10 min)
- Den delande staden - modern teknologi skapar gemenskap och hållbara lösningar. Mattias Lehner, Internationella miljöinsitutet, iiiee (10 min)
Avslutande frågestund och samtal med publiken

Fler program under Hållbar stad-dagen!

Under onsdagen 17 maj pågår det program runt om i Lund på temat en hållbar stad för planerare inom kommun och region, liksom byggbranschen, forskare och studenter. Ett stort EU-projekt som är i full gång i Lund kring upprustning av miljonprogrammets bostadsområden, CITyfiED, anordnar en konferens för branschen på förmiddagen. Läs vidare om det övriga programmet för Hållbarhetsveckan här.

Arrangemanget är en del av Lunds universitets 350-årsjubileum och en av fem vetenskapsveckor under jubileumsåret. Läs vidare om 350-årsjubiléet

Latest news

20 May 2019

New Publication about Circular Economy Business Models and Resource Efficiency

New Publication about Circular Economy Business Models and Resource Efficiency
17 May 2019

Three new reports from the MISTRA Sustainable Consumption programme

Three new reports from the MISTRA Sustainable Consumption programme
16 May 2019

Post-doctoral position in Behavioural Insights for Low-carbon and Resource Efficient Economies

Post-doctoral position in Behavioural Insights for Low-carbon and Resource Efficient Economies
16 May 2019

Longer life LED lamps are good for energy efficiency, but how long should they last?

Longer life LED lamps are good for energy efficiency, but how long should they last?
16 May 2019

Annual visit of students from the University of Virginia

Annual visit of students from the University of Virginia


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10