Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

The vision of the green city: how green can it become?

A half-day seminar about the green city (in Swedish only).

Kan mer natur bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad? Vilka är vinnarna och vilka är de eventuella förlorarna? Välkommen till ett halvdagsseminarium om den gröna staden.

Seminariet innehåller kortare presentationer om: gröna visioner, gestaltning, drivkrafter och barriärer för att bevara och skapa mer natur i staden, om socio-ekologiska dilemman och hur en strategisk placering av gröna och blå lösningar kan mildra den urbana värmeö-effekten och översvämningsrisker. Utöver föreläsningarna blir det panelsamtal med deltagande forskare samt en avslutande reflektion av representanter från Boverket, Naturvårdsverket och Kommunförbundet Skåne. Dagens moderator är Björn Wickenberg, doktorand vid IIIEE, med mångårig erfarenhet av stadsplanering som före detta miljöstrateg i Malmö stad. 

Datum: Måndag 23 oktober 2017
Tid: Kl 9-12 med fikapaus 
PlatsLilla Salen, AF-borgen, Lund 

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt, anmäl dig på denna länk. Sista dag för anmälan 18 oktober. Observera att får du förhinder, skicka ett mejl med din avanmälan så snart som möjligt till helena.hanson [at] cec.lu.se

Program

8:30 Registrering och kaffe

9:00-9:10 Inledning

9:10-10:10 Visionen om den gröna staden
Kan mer natur bidra till en ekologisk, social och ekonomisk hållbar stad? Vilka är vinnarna och vilka är de eventuella förlorarna?

  • Planeringsprinciper för den framtida staden. Olof Kolte, Industridesign, LTH.
  • Grönare Sofielund - vad är det egentligen man vill ha? Johanna Alkan Olsson och Helena Hanson, Centrum för miljö och klimatforskning (CEC).
  • Hållbar välfärd: att förena ekologiska och sociala dimensioner i den hållbara staden. Roger Hildingsson och Jamil Khan, Statsvetenskapliga institutionen och Miljö- och energisystem, LTH.
  • Naturvation – innovativa urbana aktörer och processer för natur i staden. Bernadett Kiss, IIIEE.
  • Panelsamtal och frågor från publiken.

10:10-10:40 Fika

10:40-11:40 Grönt, ja men var och varför? Hur placerar vi de blå och gröna strukturerna i staden för att få mest nytta?

  • Vikten av grönska för minskad urban värmestress. Erik Johansson, Institutionen för arkitektur och bebyggd miljö samt boende och bostadsutveckling, LTH.
  • Att förutse och förebygga konsekvenser av urbana skyfallsöversvämningar. Hampus Nilsson, doktorand, CEC.
  • Gröna miljöer och hälsa. Hanna Weimann, Arbets- och miljömedicin.
  • Urbana värmeöar och handlingsplaner för värmeböljor. Kristoffer Mattisson. Arbets- och miljömedicin.
  • Panelsamtal och frågor från publiken.

11:40-11:55 Reflektion kring förmiddagens föreläsningar och samtal
Hur kan samhället använda sig av den forskning som har presenterats? Var finns kunskapsluckorna och hur tar vi oss vidare? Ulrika Åkerlund, Boverket. Karin Skantze Naturvårdsverket, Therese Jephson, kommunförbundet Skåne.

11:55-12:00 Avslut

 

Målgrupp: planerare i kommun och region, byggföretag, politiker, forskare, studenter etc.

Arrangörer: Lunds universitet, Centrum för miljö och klimatforskning och forskningsplattformen BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate).

Latest articles

10/11/2017
Fossil Fuel Free Municipalities in Sweden: Analysing Modes of Governing
Fossil Fuel Free Municipalities in Sweden: Analysing Modes of Governing
09/11/2017
The Circular Economy: Managing Materials Sustainably
The Circular Economy: Managing Materials Sustainably
07/11/2017
Integrating techno-economic, socio-technical and political perspectives on national energy transitions: A meta-theoretical framework
Integrating techno-economic, socio-technical and political perspectives on national energy transitions: A meta-theoretical framework
06/11/2017
Thesis Defence at the IIIEE!
Thesis Defence at the IIIEE!
31/10/2017
Doctoral student in Sustainable Consumption Governance
Doctoral student in Sustainable Consumption Governance


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10